V Severní Americe se konzumenti zajímají především o složení potravin, zejména o obsah tuků a cukrů, který většinou vypovídá o kalorické hodnotě výrobku. Z toho pak vyvozují možný dopad jídla na tloustnutí. Poživačné národy kolem Středozemního moře se naopak většinou zajímají o původ toho, co si dávají na talíř. Francouzi se zoabírají tím, zda se krávy, z jejichž mléka je vyroben sýr, pásly ‚na zeleném‘, nebo dostávaly seno. Španělé a Italové rozhodně potřebují vědět, kde zrály jejich vyhlášené sušené šunky.


Česko má značku KLASA

O kvalitu potravinářských výrobků se Česká republika začala zajímat poměrně krátce poté, co utichla nejdůležitější politická témata Sametové revoluce a do obchodů začalo proudit skrz otevřené hranice nové zboží.

V roce 2003 byly na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích poprvé předány certifikáty, které opravňovaly jejich držitele, aby na obaly svých potravinářských výrobků přidávali značku kvality. Požadavky pro udělení značky KLASA jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské normy. Navíc tyto výrobky musí být něčím speciální. V úřední řeči to znamená, že „se odlišují alespoň jedním kvalitativním ukazatelem“.

Značka se nevydává na ‚doživotí‘. Výrobek ji získává pouze na tři roky. A navíc je udělována jen takovým výrobkům, které současně splňují i příslušné normy ČR a EU. Po třech letech je třeba udržení kvality prokazovat znovu. Uděluje ji ministr zemědělství a o její správu se stará Oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu.

 


Zákazníci i prodejci si již zvykli

Značka KLASA není jedinou známkou kvality, kterou mohou zákazníci na potravinářských výrobcích najít. Nicméně si na našem trhu vydobyla nejpevnější postavení. Podle spotřebitelských průzkumů ji zná 67 % dotazovaných. Jejími konkurenty jsou například značky Bio, Czech made nebo Česká kvalita. Pro spotřebitele je velmi dobrou zprávou, že výrobky se značkami kvality do svých regálů zařadily i velké prodejní řetězce, jejichž hypermarkety jsou nakupující veřejností většinou osočováni, že je zajímá jenom nízká cena potravin. Značkové výrobky můžete hledat například v Globusu, Intersparu nebo Kauflandu.

Ocenění národní značkou KLASA získalo již 1347 výrobků od 234 českých a moravských výrobců.

Text: Jana Vlková
Foto: www.isifa.comAutor: Jana Vlková | Fotografie: www.isifa.com