Grilujeme jako pralidé

V Jižní Americe je dodnes poměrně rozšířený způsob, kterému se španělsky říká „Ternera a la llanera“,  takže například „telecí podle lidí z nížin“. Maso, které se tímto způsobem griluje, je většinou nařezáno na velké tenké pláty, které se v tradičním způsobu grilování napichovaly na klacky, a to tak, aby byly hezky rozprostřené. Občas se napichují celá menší zvířata, třeba králíci. Dnes se používají různé mříže, které se vertikálně instalují vedle ohně, který je rozdělán třeba rovnou na zemi v ohništi. Někdy se topí v topeništi, nad nímž je železná konstrukce podobná indiánskému týpí.


Grilujeme jako indiáni nebo nomádi

Na severu Afriky se vyrábějí grily z pálené hlíny. Někdy vypadají jen jako obří hrnce ze surové keramiky, na něž se mohou položit mřížky s masem a zeleninou, nebo nádoby, v nichž se jídlo dusí nebo vaří. Vyspělejší variantou jsou „amfory“, které mají uprostřed otvor, do něhož se vkládá grilovací mřížka. Dolní část amfory je jako topeniště, horní část jako komín. Některé tyto grily mají dokonce odklápěcí horní část a jsou vyvedeny třeba i ve velmi luxusním designu.Podobné grily používali i američtí indiáni. Právě frčí takzvané aztécké grily.


Moderní epigonství

Na podobných principech, jaké jsou vysvětleny výše, fungují některé moderní grily. Designově jsou pojaty občas jako kýble, s nimiž se v minulém století myla podlaha, nebo jako plechové sudy, třeba od oleje. I když to vypadá, že něco takového bychom si snadno vyrobili doma, hasiči před takovým kutilstvím varují. I tato jednoduchá zařízení musí být navržena tak, aby jejich používání bylo maximálně bezpečné.


Pečeme ve slunci

Z úplně jiné kategorie jsou solární grily, které pečou maso v paprscích slunce. Fungují na principu konkávního zrcadla, v jehož ohnisku se soustřeďují paprsky, které zde vytvoří teplotu až 200 stupňů. Většinou jsou zrcadla sestavena z plíšků a zavěšena tak, aby se mohla otáčet kolem své osy. Na straně odvrácené od slunce vložíme masíčko, abychom si neupekli i ruce, a pak zrcadlo otočíme a můžeme se dívat, jak se nám to hezky připravuje.

 Autor: Jana Vlková | Fotografie: archiv autorky