Průzkum, v němž je dotazováno přes tisíc lidí, má svou váhu. Ale ptáme-li se na potraviny návštěvníků výstavy zemědělských produktů, může to být lehce zavádějící. Pouze lidé, kteří se o jídlo zajímají, se na podobnou výstavu vypraví. Nicméně výsledky jsou pozoruhodné a pro vývoj našeho stravování velmi povzbuzující. Dáváme si totiž stále větší pozor na to, co jíme.

 

Regionální potravina 

Dotazníkové šetření, které bylo prováděno na výstavě Země živitelka, si kladlo za cíl zjistit, podle čeho si vybíráme potraviny a jak se naše preference vyvíjejí. I když výsledky samozřejmě nemají všeobecnou platnost, můžeme z nich usuzovat, jaký je všeobecný trend v oblasti stravování. Průzkum měl především zjistit, jak je vnímána nově budovaná značka Regionální potravina. Bylo zjištěno, že v povědomí spotřebitelů je již pevně zakotvena značka Klasa, ale Regionální potravina si svou cestu ještě hledá.

 

Máme se asi lépe

Z průzkumu vyplývá, že více upřednostňujeme potraviny domácího původu, respektive že se rozšiřuje počet obyvatel, kteří to dělají odjakživa. V této skupině je větší podíl lidí s vyšším vzděláním. Dá se tedy usuzovat, že čím máme vyšší vzdělání, tím větší pozor si dáváme na to, co si dáváme na talíř. Zajímavým závěrem ankety je zjištění, že daleko více nás zajímá původ a kvalita než cena. 90 % respondentů přiznává, že při nákupu hledí na kvalitu více než dříve. O původ potravin se více než dříve také zajímají senioři a lidé s vyšším vzděláním. Ale cenu stejně stále sledujeme - hledět na ni méně si může dovolit přibližně jen pětina obyvatel.Autor: Jana Vlková | Fotografie: www.isifa.com