„Spolu s rodinou bydlíme v Novém Hrádku na Náchodsku. Před pěti lety jsme koupili starší domek, který postupně přetváříme k obrazu svému. V roce 2007 tak přišla na řadu naše kuchyň. Jelikož jsme v této místnosti měli ještě starou podlahu, což obnáší štěrkovou navážku, trámky a prkna, bylo potřeba udělat rekonstrukci jak se říká z gruntu. Takže navážka šla pryč, k tomu ještě další zeminu, abychom zachovali původní výšku podlahy. Omítky samozřejmě na cihlu, a když už to bylo takhle daleko, tak i novou elektroinstalaci a s tím i nový přívod elektřiny do baráku. Kdo něco podobného někdy dělal, dovede si to představit," začíná s vyprávěním pan Miroslav Dušánek.

 Klikněte pro větší obrázek!  Klikněte pro větší obrázek!

„A to vše se dělo za normálního provozu celé rodiny. Jelikož jsme si to všechno dělali sami, samozřejmě kromě revize elektřiny, tak nás to vše přišlo na asi 70 000 Kč. Linka je staršího data. K ní jsme si dodělali ještě další skříňky, pult s podhledem, police ze sádrokartonové konstrukce včetně bodových světel. Dvířka a šuplata jsme si nechali udělat od odborníka, což stálo zhruba 8 000Kč. To proto, aby to mělo jednotný řád," pokračuje pan Dušánek.

 Klikněte pro větší obrázek!  Klikněte pro větší obrázek!

„To vše trvalo zhruba za dva měsíce. Pochopitelně jsme během rekonstrukce chodili do zaměstnání. Výsledek vidíte, takže posuďte sami. Není to žádný přepych, ani poslední výkřik mody, ale kuchyňka je naše a protože celé to úsilí je podloženo vlastní tvrdou prací, tak si jí vážíme a jsme s ní nadmíru spokojeni,“ končí s neskrývaným nadšením a pýchou pan Dušánek. Ještě bychom měli dodat, že rozměr kuchyně je 5 x 3.5 metru…

Kuchyň pana Dušánka byla vybrána z kuchyní, které jste nám na naši výzvu posílali vy, čtenáři. Spolu s dalšími třemi, které vám během března každý týden představujeme, bude mít možnost v Anketě o nej kuchyně získat jednu z našich výher.

Text a foto: čtenář