Dopis čtenářky

Obracím se na Vás s prosbou o návrh kuchyně do rodinného domu, který budeme s manželem stavět. Kuchyň bude součástí otevřeného prostoru společně s jídelnou a obývacím pokojem. Zatím jsme ve stadiu projektování, takže lze měnit dispozici i rozvody. Vše budeme pořizovat nové, včetně spotřebičů, které by měly být vestavné.

Preferujeme moderní a jednoduchý design, zatím máme představu lesklé bílé barvy, zaujal nás například článek na Vašich stránkách, návrh kuchyně architektů showroomu Kyzlink Lifestyle v Praze. Já osobně bych chtěla uprostřed ostrůvek s varným centrem. Jinak necháváme designérovi zcela volnou ruku. V příloze posílám projekt - stávající návrh kuchyně je pouze ilustrativní.

Velmi děkuji
Kateřina Kobrová


Řešení odborníka

Prostor obytné kuchyně s jídelnou v této budoucí novostavbě je poměrně velkorysý, nejen umístěním oddělené spíže (dnes již bohužel méně obvyklé), ale především svou otevřeností, kterou zajišťuje mimo jiné celkem cca 9 bm dlouhá sestava posuvných oken umístěných přes roh místnosti se vstupem na terasu tohoto moderního domu a pravděpodobně s krásným výhledem.

Zadání paní Kobrové, ani dané dispozice nejsou příliš limitující, až na bílou barvu, s  kterou se ale velmi dobře ztotožňuji, ostrůvek s varným centrem a okno na levé straně kuchyňské části, které nám trochu určuje umístění protější linie kuchyně. S danou dispozicí jsem tedy nijak neexperimentovala, snažila jsem se jen umístit do daného prostoru tři možné půdorysné varianty a občas jsem si dovolila přizpůsobit výšku limitujícího okna, tak aby lépe zapadala do konceptu dané varianty.

Jako doplňkovou barvu jsem volila světlý odstín exotické dýhy (Bambus), kterou aplikuji v návrzích spíše na obložení stěn, (někde doplněno skleněným obkladem), a doplňky jako stůl, police apod. Doplňková barva by pak samozřejmě mohla korespondovat s odstínem podlah.

Téměř ve všech variantách je kuchyně jakoby „volně nad zemí“ což je docíleno tím, že jsou skříňky vysoké jen 65 cm, přičemž pracovní plocha je samozřejmě v optimální výšce a vyšší soklový podstavec je překryt obkladem shodným s podlahou, nebo obkladem stěny. Soklový podstavec může být využitý i jako úložný prostor, pro tuto velikost kuchyně to však není úplně nutné.

Varianta A – Tvar U

 

Dle mého názoru se jedná o optimální sestavení kuchyně právě do tvaru U pro tento prostor, jednak dáno „limitujícím“ oknem nalevo, které má v projektové dokumentaci výšku parapetu 160 cm, (zde jsem si právě trochu přizpůsobila výšku okna a snížila umístění parapetu do roviny s pracovní deskou), ale také díky zúžení prostoru kuchyně na 330 cm šířky vestavěnou oddělenou spíží, kde středový ostrůvek (varianta III) je sice možné řešení, ale při optimální délce pro umístění varného centra není takový prostor na průchod, jaký by si tento projekt „zasloužil.

Prostor spíže jsem zde využila trochu jinak, především z důvodu abych odlehčila vzhled sestavy od obvyklého použití vysokých skříní pro vestavné spotřebiče, které zde samozřejmě nechybí, ale jsou částečně skryté a přesto dobře dostupné. Obě trouby (klasická a parní, nebo mikrovlnná), jsou vestavěny do stěny spíže, (která je celá obložená shodnou dýhou, jako stěna za kuchyní, podlaha a také stropní podhled), trouby jsou tak lehce dostupné a přesto nenarušují čisté linie kuchyně z čelního pohledu. Stejně tak chladnička, je vestavěna do této stěny z pravé strany hned od vstupu do kuchyňského koutu. Tím je snadněji dostupná i pro rychlou obsluhu k jídelnímu stolu či obývací části místnosti. Mezi těmito dvěma skrytými vysokými skříněmi je průchod do místnosti spíže, který je tvořen dveřmi,téměř shodnými s dveřmi chladničky.

 

Výhody: Minimalistický styl vhodný pro takto moderní stavbu, při zachování funkčnosti všech zón se zanedbatelnými odchylkami v ergonomii. Odkládací i úložné prostory jsou zde opravdu dostatečné. Možná důležitá výhoda pro zadavatelku je, že tato varianta jako jedna z mála umožňuje mimo klasického jídelního stolu i barové sezení.

Nevýhody: Hlavní nevýhodou je ale bohužel pro všechny varianty limit hloubky kuchyňského koutu daný již vícekrát zmíněným oknem nalevo a spíží na pravé straně, která vymezuje prostor a ukončení protější linie tak, že mezi liniemi zůstává ulička 90 cm, která je dostačující ale optimální by byla 120 cm ulička. Také by byla pohodlnější hlubší deska za varnou deskou, to už bychom ale zasahovali příliš do prostoru, který již není určen pro kuchyňský kout. Hloubku desky u varného centra jsem částečně vyřešila dodatečnou barovou deskou z průhledného tvarovaného skla.

Varianta B - Tvar U trochu jinak

 

Opět „oblíbený“ tvar U, jen trochu jinak barevně, tentokrát více bílé, doplňková barva v podobě světlé přírodní dýhy se opakuje pouze na obkladu stěn spíže a barové a stolové desky. Tuto barvu by také mohla příjemně nahradit barva imitující například beton, (která je v poslední době v moderním designu často zastoupena), v podobě speciální stěrky aplikované na stěny, např. panDOMO.

Sestava je jinak téměř shodná s předchozí, liší se jen výška a umístění parapetu okna, které je vsazeno do prostoru mezi horní a spodní skříňky kuchyně. Dále použití nižších horních skříněk, které jsou zde na obou stěnách kuchyně a kopírují tak lépe tvar sestavy, a liší se také materiál barového pultu, který je zde výraznější a zakrývá tak částečně přímý pohled na varnou desku. Obklad mezi horními a spodními skříňkami je také bílý, tvoří jej podbarvené sklo, dle vzorníku RAL, v tomto případě čistě bílé.

  

Výhody: Minimalistický styl je vhodný pro takto moderní stavbu, při zachování funkčnosti všech zón, (se zanedbatelnými odchylkami v ergonomii). Odkládací i úložné prostory jsou zde opravdu dostatečné. Možná důležitá výhoda pro zadavatelku je, že tato varianta jako jedna z mála umožňuje mimo klasického jídelního stolu i barové sezení.

Nevýhody: Hlavní nevýhodou je opět prostor „uličky“ mezi linií kuchyně. Záleží pak na úvaze majitelů, zda neposunout o pár centimetrů pomyslnou hranici oddělující kuchyňskou a jídelní část. Bude také záležet na případné délce nebo hloubce jídelního stolu.

Varianta C - Tvar s jídelním stolem kolmo

 

Tato varianta je také použitelná celkem dobře pro daný prostor s malým omezením průchodů okolo ostrůvku (cca 75 cm po obou stranách) ale není vyloučené, vzhledem k tomu že se jedná o projekt dispozici ještě upravit. Opět jsem přizpůsobila okno na levé straně, nyní celkem výrazně, kde vzniklo francouzské okno, které by pro tuto variantu vyhovovalo více. Možná to není z vizualizací úplně zřejmé, ale hlavní část sestavy je jakoby vsazená do stěny, s tím že z této stěny vystupuje jen o cca 10 cm, a není využita úplně celá šířka této stěny, samozřejmě to znamená méně úložného prostoru, ale zde si to mohou majitelé dovolit, protože zadavatelé vlastní spíž.

Sestavu doplňuje plnohodnotný ostrůvek, v tomto případě úplně nemusí kopírovat linii okna ani spíže, je zde použita optimálnější hloubka ostrůvku, navíc doplněna zajímavým ostrůvkovým odsáváním vyjíždějícím z ostrůvku. Pak se nabízí umístění stolu do tvaru T k ostrůvku, v tomto případě doplňuje přesně vymezený prostor okny v místnosti.

Spotřebiče jsou umístěny klasicky vestavěné do vysokých skříní, z nichž jsou v tomto případě po obou stranách trouby (jedna klasická pečící – druhá např. parní – nebo mikrovlnná – doplněná a o nahřívač nádobí). Nebo může být jedna ze skříní určena pro chladničku a druhá pro obě trouby nad sebou. Zde je chladnička umístěna objemnější americká za prosklenou stěnou spíže.

Hloubka horních skříněk je zdánlivě z pohledu v jedné linii s hloubkou vysokých i spodních skříněk, po otevření jsou ale horní skříňky méně hluboké, aby nepřekážely při práci v kuchyni. 

  

Výhody: V případě úpravy okna, by byla tato varianta také téměř bez nevýhod, až na zmíněné průchody, které se ale také dají řešit, je zde pohodlná vzdálenost a dostupnost téměř všech spotřebičů.

Nevýhody: Přístup k lednici, která je umístěna v oddělené spíži za dveřmi, i když jsou posuvné, nemusí být pak úplně pohodlný, ale jak jsem již naznačila výše v popisu, může být také umístěna v jedné ze skříní, nebo případně, pokud by byly dveře do spíže klasické, může být opět „skryta“ v čelní stěně spíže.

Varianta D - Tvar L s ostrůvkem

 

Tvar sestavy do L se samostatným ostrůvkem se mi také podařil umístit do daných dispozic, zde jsem nehýbala nijak s oknem nalevo, které je přesně tak jako v projektu, a nejvíce tak sestava kopíruje současný stav. Sestava by pod oknem neměla být volná, ideální je tedy zaplnění např. polovysokými skříněmi pro spotřebiče (přes které se bude ale k oknu obtížněji přistupovat). Doporučila bych posunout příčku spíže tak, aby mohl být o něco delší ostrůvek, takto na mně působí trochu stísněným dojmem, i vzhledem k umístění stolu, které se mi zdá jinak pro toto půdorysné rozmístění vhodné.

Spotřebiče jsou také klasicky umístěny ve vestavných skříních, zde je možnost, buď vestavět 2 trouby + chladničku, nebo např. kávovar. (Chladničku jsem opět schovala do místnosti spíže).

 

Výhody: V případě možnosti posunutí příčky a tím rozšíření šířky prostoru pro kuchyni, by mohl být ostrůvek o něco málo širší, by tato varianta byla také výhodná, zaručovala by dostatečný úložný prostor, a využila by kompletně prostor stěny pod oknem.

Nevýhody: Pro stávající dispozici šířka ostrůvku není nedostatečná, ale napříkla proti hloubce stolu působí jako příliš krátká.

Návrhy této kuchyně zpracovalo:
INTERIORSTUDIO, Masarykovo nábř. 8, Praha 2
tel. 224 913 187
www.interiorstudio.cz / E-mail: info@interiorstudio.cz 

Text a foto: Lucie Knížetová