Náš byt se nachází v rodinném domě, kde již byla zavedená plynová přípojka. Plynové topení bylo úspěšně provozováno v ostatních patrech, proto jsme se i my rozhodli pro vytápění plynem, přestože tento způsob skýtá řadu nevýhod, jako jsou značné počáteční investice do instalací, každoroční provozní náklady a pravidelná kontrola kotle.

Staré ven, nové dovnitř

Nejprve bylo třeba odstranit starou instalaci topení. To znamenalo vypustit starý rozvod topení včetně těles, zrušit starý litinový kotel na tuhá paliva a veškeré původní plynové potrubí rozřezat a odvézt do sběru.

Pak jsme již mohli kontaktovat příslušnou firmu, která nám po zhlédnutí a zaměření bytu připravila finanční a časový odhad celé instalace. Součástí nabídky byl i návrh rozmístění, počtu a velikostí jednotlivých topných těles a rovněž nám byl doporučen vhodný kotel. Rozhodli jsme se pro kotel s bojlerem, čímž jsme zajistili přísun teplé vody pro provoz domácnosti.

Trubky pod podlahu!

Protože instalace topení probíhala paralelně s celkovou rekonstrukcí, mohli jsme využít možnosti zabudovat rozvody k tělesům přímo do podlahy a nehyzdit tak byt rozvodem trubek po zdi. Naproti tomu jsme zvolili klasická topná tělesa, a nikoliv podlahové vytápění. Podlahová verze byla o dost dražší a kromě toho nás odradila delší reakční doba vytápění.

Svépomocí se šetří

Příslušné žlábky pro potrubí jsme v bytě připravili sami. Rozbrušovačkou jsme v podlaze vyřízli příslušné cesty vedení a materiál vysekali pneumatickým kladivem. Protože jsme vysekáním lišt v podlaze narušili hydroizolační vrstvu (byt je v přízemí a není podsklepen), důkladně jsme natřeli žlábky gumoasfaltem (existuje speciální typ, který je určen na podlahy a obsahuje i protiplýsňovou složku).

Firma jako blesk

Firma pak v dohodnutém termínu mohla přistoupit přímo k instalaci, která se nakonec stihla během jediného dne a to včetně napuštění, odvzdušnění a tlakové zkoušky všech rozvodů. Asi jedinou nevýhodou celé instalace bylo, že umístění kotle nám vyšlo do sklepní místnosti uprostřed domu, a tak odvodní trouba exhalací nemohla být vyvedena na vnější stěnu domu, jak je dnes běžné, ale musela být vyvedena do komína, což pro nás znamená kromě každoroční kontroly samotného kotle i pravidelnou kontrolu funkčnosti komína.


 Autor: Lucie Průchová | Fotografie: www.isifa.com, autorka