Další částí rekonstrukce bylo zavádění elektřiny. Bohužel nestačilo jen předělat elektřinu uvnitř bytu. Byt disponoval starým jističem jen na jednu fázi o 16 ampérech, což na bezproblémový chod dnešní domácnosti opravdu nestačí, nemluvě o nutnosti zajištění třífázového proudu například pro keramickou desku nebo troubu.


Návrh rozvodů

Pozvali jsme tedy odborníka. Ten navrhl elektrické rozvody podle toho, kde jsme si představovali jednotlivé vypínače a zásuvky. Jediné, co jsme nemuseli dělat, bylo sekání stropních rozvodů osvětlení, neboť světla zůstala na stejných místech a elektrikář tedy jen starými cestami protáhl nové kabely. Kromě toho nám elektrikář navrhl, abychom podali žádost o navýšení tzv. rezervovaného příkonu na třikrát dvacet ampér, což by mělo zajistit bezproblémový chod celé domácnosti. Čekaly nás tedy kromě návrhu a sekání elektřiny uvnitř bytu i nezbytné a časově náročné administrativní procesy.


Nouzové provedení

Aby byl byt obyvatelný, než se nám podaří všechny technické a administrativní kroky dovést ke zdárnému cíli, domluvili jsme se s elektrikářem, že provede kompletní rekonstrukci elektřiny přímo v bytě s prozatímním napojením na starý jistič.

Sekání a nové rozvody byli provedeny v řádech dnů a další dva dny trvaly zednické práce na začištění a štukování zdí s novým vedením. Poté mohl opět nastoupit elektrikář a nainstalovat veškeré zásuvky a vypínače.

 

 

 

Jednání s elektrárenským gigantem

Nejmenovaná elektrárenská společnost je klasická velká společnost s většinovým podílem státu a podle toho jednání o navýšení příkonu také vypadalo. Problém se ukázal být v tom, že nestačilo jen nainstalovat silnější jistič, ale společnost musela provést i technické upravy mimo dům (v rámci rozvodů v ulici). Při řešení problémů nám na infolince pokaždé řekli něco jiného než na pobočce, poštou přišlo několik nesmyslných smluv a podobně.

Zatímco před zahájením prací jsme podepisovali mraky smluv, jako bychom si minimálně stavěli vlastní eletrárnu, o tom, že technické úpravy vedení v ulici, na kterých jsme se přitom museli finančně podílet, jsou již hotovy, jsme žádnou zprávu nedostali. Situaci jsme tedy nakonec řešili předem domluvenou osobní schůzkou přímo v centrále, kde jsme se nakonec dozvěděli, že úpravy jsou už skutečně hotové.

Nakonec bylo možné opět objednat eletrikáře, který zajistil instalaci nového jističe a vypracoval revizní zprávu. Tato zpráva byla nutná pro sepsání nové smlouvy o dodávce elektřiny.

 

Také rekonstruujete? A vyznáte se ve financování bydlení. Přečtěte si: Hypotéka, nebo stavební spoření: Kdy je který typ úvěru výhodný?Autor: Lucie Průchová