V rámci sjednocení značení energetických tříd spotřebičů musí být podle tohoto nařízení do konce letošního roku přeštítkovány všechny nové spotřebiče skupiny praní, mytí a chlazení mimo ty, které již mají výrobci a prodejci skladem. Následovat bude skupina sušení a skupina kombinací praní a sušení. Postupně dojde i na ostatní spotřebiče. Kompletní přeštítkování by mělo proběhnout do konce roku 2014. Novinkou je i to, že štítky musí být dle jednotného vzoru a musí na nich být vyznačeny všechny povinné údaje.


Samé plusy

Už nyní běžně nesou spotřebiče označení kromě A také A+ či A++, přestože symbol A byl donedávna jediným oficiálně uznaným. Pro ty, kteří snad ještě toto značení nezaregistrovali: A dosud představovalo označení nejvyšší energetické úspornosti, každé plus za písmenem znamenalo, že spotřebič spadá do ještě úspornější energetické třídy. Protože kromě A žádné jiné oficiální upřesnění neexistovalo, používaly některé firmy k označení úspornosti procenta, např. A-30% znamenalo, že spotřebič je o 30% úspornější než požaduje oficiální nejúspornější třída A.

Nyní je označení A standardem nejvyšší třídy. Méně úsporné spotřebiče ponesou označení dle dalších písmen abecedy, pro vinotéky existuje ještě jedna energeticky nejvíce náročná třída navíc, tzn. že nové jednotné štítky používají sedm úsporných tříd od A+++ do D, u vinoték do G.


Jak se v nich vyznat

Nové štítky lze od těch původních rozeznat na první pohled. Zatímco v levé horní části je vyznačena škála tříd energetické náročnosti dané skupiny výrobků, pravá uvádí energetickou třídu konkrétního spotřebiče. Piktogramy v dolní části označují další doplňující údaje, např. o hlučnosti, objemové kapacitě či spotřebě vody.

Procenta byla pro získání představy úspornosti asi jasnější. Nyní nezbývá, než si ke každému + přiřadit odpovídající počet procent. Například chladničky a mrazničky ve třídě A+ uspoří oproti klasickým A modelům 20 %, ve třídě A++ 40 % a ve třídě A+++ dokonce 60 % elektrické energie.

Pračky ve třídě A+ jsou úspornější oproti těm ve třídě A o 13 %, ve třídě A++ o 24 % a ve třídě A+++ o 32 %. Myčky s označením třídy A+ ušetří 11 %, A++ 21 % a A+++ až 30 % energie.


Objektivnější měření

Nově je stanovena nutnost uvést u ledniček a mrazniček roční spotřebu energie při každodenním chodu po celých 24 hodin. U praček se spotřeba nově počítá z více běžných programů a teplot, aby bylo docíleno větší objektivity. Počítá se mj. s 220 standardními pracími cykly během roku. Roční spotřeba energie u myček je měřena při standardním cyklu při náplni deklarovaného počtu sad a energie v pohotovostním režimu při 280 mycích cyklech za rok. Nově se do spotřeby zahrnuje i spotřeba spotřebiče v režimu stand-by.

Další povinností výrobce je vyznačit na štítku hlučnost spotřebiče. U praček se měří počet decibelů při praní maximální náplně prádla v programu 60 °C a při odstřeďování ve stejném programu.
 Autor: Zuzana Ottová | Fotografie: Miele, BSH, archiv Zuzany Ottové, www.isifa.com