Nejde o design, ale o bezpečnost

Snad každému je líto vyhodit starý spotřebič jen proto, že není moderní a nedisponuje žádnými nástavbovými funkcemi. Bohužel toto ale neplatí v případě starých sporáků.

Staré sporáky, zejména ty plynové, mohou být doslova nebezpečné. Bohužel většina takových vad se dopředu neobjeví, situaci musí řešit až narychlo přivolaný opravář.

Lepší je tedy nenechat situaci dojít tak daleko. Bohužel nelze paušálně říci, jak starý sporák je již nebezpečný – záleží na více faktorech, jako je intenzita využívání, kvalita instalace, výrobce atd.

Sporák.
 Zejména s plynem si není radno zahrávat.

Jaké závady jsou nejčastější?

U plynových sporáků by měla být základním kritériem takzvaná termopojistka. Máte-li plynovou troubu, měla by být i u ní. Termopojistka funguje na tom principu, že je schopna rozpoznat případné zhasnutí plaménku ve spotřebiči a okamžitě zastaví přívod plynu.

U starších typů opravdu často tato součástka chybí, a uživatel si všimne závady až pozdě. Pak je nutné přivolání plynové pohotovostní firmy, jejíž výjezd je nákladný. Dojde-li ale k úniku plynu do místnosti, už jiná varianta nezbývá.

Další nedostatky starších typů

Další nedostatky starších sporáků jsou sice o poznání banálnější, ale také mohou hrát svoji roli.

U starších typů například často dochází k nedoléhání dvířek od trouby nebo dokonce k jejich křížení. Při tom dochází nejen ke zpomalení přípravy pokrmů, ale také k velikým ztrátám energie. Takový spotřebič se pak při častějším využití opravdu prodraží.

Dalším podobným problémem mohou být menší zanesení trubek, které také zvětšují zbytečně odběr plynu.

Úspora energie na prvním místě

Nově nabízené spotřebiče na trhu jsou již zpravidla bezpečné, v souladu s aktuálními právními předpisy. Stačí tedy vybírat dle cenových možností a požadavků.

Nezapomeňte se ale vždy přesvědčit o tom, že vámi vybraný sporák patří do co nejvyšší energetické třídy. Dříve takové dělení vůbec neexistovalo. Nejvyšší energetická třída u sporáků je A+, kterou vřele doporučujeme. Ne všechny typy jsou ale v této kategorii nabízeny.

Širší výběr je spíše v kategorii A, kterou lze rovněž doporučit. Horší třídu než B spíše nedoporučujeme, maximálně tak na chaty a chalupy, kde sporák až tolik nevyužijeme. Nejde jen o šetření životního prostředí, ale také o úsporu energií.

Bohužel ne vždy se cena rovná kvalitě – lze koupit i velice drahý sporák s nižší energetickou třídou, a naopak. Je tedy třeba sledovat údaje o spotřebiči od výrobce.

Sporák
 U trouby musí být funkční termopojistka.

Revize plynu je nutnost

Nejste-li si jisti, zda váš sporák splňuje současná náročná bezpečnostní kritéria, která stanovuje povětšinou přímo Evropská unie, není nic jednoduššího než si pozvat odborníka na revizi spotřebiče.

Sporák projde revizní kontrolou, o které je posléze vystaveno také patřičné osvědčení. Majitel má tedy jistotu, že je spotřebič v pořádku a není nebezpečný.

Podle zákona sice nemají fyzické osoby, jsou-li majiteli nemovitosti, povinnost pravidelně provádět revizní kontroly, doporučuje se ale jejich kontrola každé tři roky, zvláště pokud spotřebič již není v záruce.

Fyzická osoba je ze zákona povinna udržovat odběrné zařízení ve stavu, v jakém neohrožuje život, zdraví či majetek jiných osob. O způsobu ověření bezpečnosti a spolehlivosti ale můžeme jako uživatelé rozhodovat sami.

Pamatujme ale na to, že revize není servis výrobku – při revizi je pouze kontrolován jeho stav, případná oprava následuje až poté u poskytovatele servisních služeb.

Text: Michaela Smutná
Foto: nakupnicentrum.cz; flickr.com