Slavonski Brod leží na břehu Sávy. Rovinatá krajina bývala dobrým terénem pro postup tureckých vojenských hord. Bažinatá místa se dala překonat, ale o řeku se vojsko zastavilo. A Sáva je v těchto místech obzvláště široká...

 

Opevněná tvrz pro tisíce vojáků

Na břehu Sávy si Habsburkové vystavěli jednu z pevností, které měly za úkol chránit jejich území z východu. Komplikovaná stavba vycházela z principů francouzského maršálka a stavitele Sebastiana Vaubana, který pro Ludvíka XIV. postavil a přestavěl pěknou řádku pevností. Na břehu řeky byla postavena mohutná cihlová stavba, kterou tvoří do sebe zapadající hvězdice posilující pevnost zdí. Obranná opatření byla samozřejmě podpořena i příkopy naplněnými vodou z blízkého potoka. Stavba udivuje svou monumentálností, ačkoli z ní zbyla většinou jen vnitřní část. Byla postavena pro čtyři tisíce vojáků, kteří se mohli bránit pomocí sto padesáti kanonů. Budova fungovala téměř jako samostatné městečko - našli byste tu ubikace, konírny, kuchyně i prádelny.

 

Za hradbami

Město Slavonski Brod není příliš zajímavé. Vzhledem k choulostivé poloze se za tureckých časů nemělo možnost pořádně rozvinout. Domy bývaly dřevěné, aby při válečných nájezdech nedošlo k příliš velké škodě. Druhá strana řeky dnes patří k Bosně a Hercegovině.
Obdobné pevnosti v tomto kraji jsou ještě dvě. Starogradiška tvrdava leží kousek proti proudu a Osječka tvrdava byla vystavěna na řece Drávě. Obě veliké řeky se vlévají do Dunaje.

 

Řeka jako symbol

Celý region je protkán dalšími vodními toky a je velmi úrodný. Místní tradiční kuchyně je naprosto nedietní. Je bohatá na říční i rybniční ryby ve všech podobách. Ryby jsou poměrně tučné, ale některé jejich úpravy v sobě mají stále jakýsi archetypální půvab. Zcela běžně se tady totiž vaří na ohni. Při troše fantazie vám místní specialitky připomenou turecká tažení a vaření ve vojenských leženích. Na jídelníčku tady jsou husté polévky červené od papriky připravované v kotlících, ale také ryby pečené mezi klacky na žhavém uhlí.  
 Autor: Jana Vlková | Fotografie: Kredit HTZ